Asociația părinților

Asociația Părinților din Școala Gimnazială Nr.7 este o asociație cu personalitate juridică de drept privat, independentă, apolitică și nonprofit, înființată în luna ianuarie 2018 la inițiativa  unui grup de părinti care și-au propus promovarea de proiecte educaționale, sprijinirea activităților școlare, strângerea de fonduri pentru dotarea sălilor de clasă, sponsorizări și nu în ultimul rând contribuirea la realizarea unei comunicări eficiente între  școală-părinte pentru a veni in sprijinul elevilor.

Alte  obiective  sunt:

– sprijinirea, modernizarea și întreținerea bazei materiale și a condițiilor în care se desfășoară activitatea școlii

– reprezentarea și promovarea intereselor Asociației atât în fața autorităților cât și în fața altor persoane juridice de drept public sau privat

-implicarea părinților în procesul instructiv- educativ

– stimularea și sprijinirea activităților artistice și cultural- sportive în cadrul școlii

-educarea elevului în sprijinul protejării mediului natural

– promovarea de proiecte pentru obținerea de fonduri nerambursabile

O primă acțiune a Asociaței este strângerea de fonduri prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit pe anul 2017! Toți părinții și persoanele care doresc sunt rugați să completeze  Cererea 230