Acasă

1. Elemente de identificare

Denumire: Școala Gimnazială Nr. 7
Adresa: Str. 1 Decembrie nr. 34, loc. Mediaș, județul Sibiu, 551101
Tel./Fax: 0269.843 .831
E mail: scoala7medias@yahoo.com
Tipul școlii: Curs de zi
Orar: 8:00 – 14:00 – un singur schimb, 12,:00 – 16:00 – funcționează Programul” Școala după Școală”
Limba de predare: Limba romană

2. Repere geografice și istorice

Mediaşul este o străveche aşezare, fapt dovedit cu prisosinţă de săpăturile arheologice din ultimii ani. Pe Dealul Cetăţii s-au identificat urmele unei fortificaţii din epoca fierului. Dupa cucerirea Daciei, romanii au refecut cetatea, care a devenit sediul cohortei III (“Media”).
Cronicile sec. XVII vorbesc despre fundarea cetăţii pe la anul 1146. Prima menţiune documentară datează însă din anul 1267 (“possession Mediesy”), apoi din 1283, iar in 1389 i se spunea “villa Medies”. Matei Corvin hotărăşte refacerea cetăţii, ridicând trei rânduri de ziduri puternice şi cinci turnuri de apărare. Domnul Moldovei, Petru Rares, a ocupat cetatea, trupele sale participând la conflictul dintre Ferdinand Habsurg şi Ioan Zápolya (1529). In 1571, la Mediaş s-a ţinut Dieta care l-a recunoscut pe Ştefan Báthory ca principe al Transilvaniei. În 1599 Sigismund Báthory, fiind la Mediaş, ceda tronul vărului său, Andrei
Báthory, care avea să fie bătut de Mihai Viteazul, la Şelimbăr, lângă Sibiu. Populaţia oraşului a participat cu însufleţire la evenimentele revoluţionare din 1848.
Din rândul său au ieşit conducători de mare popularitate, ca Ştefan Moldovan şi Stefan Ludwig Roth. În anul 1919, la 8 ianuarie, Adunarea săsească din oraş, convocată de Consiliul din Alba Iulia (1 decembie 1918), privind unirea Transilvaniei cu România “având în vedere unirea Transilvaniei cu România si fiind convinşi de importanţa mondială a acestui act – se spunea în rezoluţia adoptată cu acel prilej – poporul săsesc din Transilvania se pronunţa, conform principiului de autodeterminare pentru unirea Transilvaniei cu România. Salută cordial poporul român şi îl felicita pentru îndeplinirea idealurilor sale naţionale. Poporul săsesc ia act nu numai de un proces istoric de importanţă mondială, ci şi de dreptul legitim al poporului român pentru unire şi formarea unui stat”.
Construirea, în cartierul Gura Câmpului, la sfârşitul anilor ’60, începutul anilor ’70 , a unui număr mare de blocuri, a avut ca urmare creşterea populaţiei şcolare din zonă astfel încât capacitatea Şcolii cu clasele I-VIII, Nr.5 a fost depăşită.
În aceste condiţii, ca o necesitate obiectivă, în anul 1972, a fost construită şi dată în folosinţă Şcoala cu clasele I-VIII, Nr.7 Mediaş. Situată în nord-vestul municipiului Mediaş, şcoala dispunea de 24 de săli de clasă, 2 laboratorare (de fizică şi chimie), 3 ateliere. În anul 1973 se termină construcţia sălii de sport, având o suprafaţă de 257 mp, dispunând de 2 vestiare.
În perioada 1972 – 1980 numărul elevilor este în continuă creştere, anul şcolar 1980 – 1981 înregistrând cel mai mare număr de elevi,1611. În perioada următoare se înregistrează o scădere continuă a efectivelor de elevi datorată, pe de o parte, dezvoltării cartierului Vitrometan, şi a scăderii natalităţii, mai ales după 1990, pe de altă parte.
Modificări intervenite în structura procesului de învăţământ:

1972 – 1974:
– învăţământ preşcolar;
– învăţământ primar;
– învăţământ gimnazial;
1974 – 1978:
– învăţământ primar;
– învăţământ gimnazial;
– treapta I de liceu –prelucrarea lemnului;
1978 – 1979:
– învăţământ primar;
– învăţământ gimnazial;
1981 – 1986:
– învăţământ primar:
– predare în limba română;
– predare în limba maghiară;
– învăţământ gimnazial;
1986 – 1988:
– învăţământ primar:
– predare în limba română;
– predare simultană în limba maghiară;
– învăţământ gimnazial;
– treapta I de liceu;
1988 – 1989:
– învăţământ primar:
– predare în limba română;
– predare simultană în limba maghiară;
– învăţământ gimnazial;
– învăţământ profesional: – horticultură
1989 – si in prezent:
– învăţământ primar;
– învăţământ gimnazial;
1998 – 1999 : începutul reformei curriculare , pentru clasele I – IV şi a V – a , ce oferă elevului posibilitatea opţiunii pentru rute individuale de pregătire;
1999 – 2000 : generalizarea reformei curriculare la ciclul gimnazial.
1999 – 2001 : curriculum la decizia şcolii organizat, la ciclul primar şi, partial, la ciclul gimnazial, la nivelul claselor paralele, pe grupe.
După anul 2001 se înregistrează o scădere a populației școlare motiv pentru care CDȘ a fost adaptat noilor cerințe.

În 2023 şcoala a sărbătorit 50 de ani de existenţă.